Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Rapakivimassiver - Ålandssuiten - Nordbaltiske Pluton - Rød Østersøkvartsporfyr

Rød Østersøkvartsporfyr er en homogen, teglrød bjergart med tæt grundmasse. Ved nærmere eftersyn ses små kalifeldspatstrøkorn af samme farve som grundmassen og desuden er der små, røggrå, kantede kvartsstrøkorn, som lettest ses på en brudflade. Kvartskornene kan fremvise korrosionstegn. Der er meget få mørke mineraler, men selv på småhåndstykker er der næsten altid basaltiske xenolither.

Bjergarten forekommer også i en ignimbritisk type, hvor grundmassen fremviser rheomorf tekstur med bølgeformede farvevariationer.